Op je handen zitten. Wel faciliteren, maar laat de groep zelf verantwoordelijkheid nemen. Belangrijke lessen in de training voor hulpverleners op de Westelijke Jordaanoever. War Trauma Foundation (WTF) ondersteunt in de Palestijnse Gebieden gezinnen met complexe psychosociale problemen. WTF-trainer Trudy Mooren introduceerde de methode Multi Family Approach.

In de Multi Family Approach

Het conflict in Soedan heeft diepe sporen nagelaten. De burgeroorlog eindigde  in 2005 en liet naar  schatting bijna 2 miljoen doden  en  4 miljoen ontheemden na.  Geweld en politieke onrust  duren voort  en mede daarom  is het moeilijk goed  inzicht te krijgen in de omvang van de psychosociale gevolgen van het conflict. In en om de vluchtelingenkampen bij de hoofdstad Khartoem bestaat  een

Angst, onderlinge achterdocht en gebrek aan veiligheid. Jongeren in de provincie Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC) hebben weinig hoop op een goede toekomst. Ondanks het vredesakkoord dat in 2003 werd getekend, zijn er in het oosten van het land nog steeds gewelddadige conflicten tussen het regeringsleger en diverse rebellengroepen. War Trauma Foundation (WTF) en Salvation Army DR

Geweld en de chronische stress van armoede en een onzekere economische situatie, laten diepe sporen achter in het leven van kinderen en volwassenen in de Noordelijke Kaukasus. Interetnische en -religieuze spanningen, gewapende conflicten en terrorisme, zijn hun dagelijkse realiteit. War Trauma Foundation (WTF) werkt samen met lokale NGO’s, leraren en ouders op scholen aan een beter en veiliger

Syrië, Libië, Egypte, Guatemala. Landen waarin op dit moment of zeer recent (burger)oorlogen of conflicten woedden of hebben gewoed. Journalisten werken, veelal letterlijk, in de frontlinie en betalen vaak een hoge prijs voor het nieuws waarmee ze de buitenwereld op de hoogte houden. We kennen teveel voorbeelden van journalisten die door hun opgelopen trauma’s niet meer in staat zijn hun werk

1
2
3
4
5

Home

War Trauma Foundation (WTF) helpt mensen en gemeenschappen om met de psychosociale gevolgen van oorlog en georganiseerd geweld om te gaan.