Capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden

Een belangrijke voorwaarde om effectief en duurzaam psychosociale programma’s te ontwikkelen, met name in instabiele gebieden, is voldoende technische en organisatorische expertise.

Daarom is de ondersteuning door een lokale organisatie essentieel voor de bescherming en beveiliging van de psychosociale stafleden tijdens hun uitdagende werk. WarTrauma Foundation werkt nauw samen met lokale organisaties om leiderschap te optimaliseren, de zorg voor medewerkers te vergroten en de vaardigheden uit te breiden.

We nemen adviesopdrachten voor zowel langere als kortere perioden aan.

WarTrauma Foundation optimaliseert programma’s op het gebied van geestelijke zorg en psychosociale ondersteuning in laag-inkomenslandenen. Een overzicht van recente projecten is hier te vinden.