Eindejaarsboodschap 2018

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde. Een jaar waarin de oorlog in Jemen onverminderd doorging, er ebola uitbrak in het oosten van Congo en het Indonesische eiland Sulawesi werd getroffen door een tsunami. Schokkende gebeurtenissen met als gevolg duizenden gewonden en doden en heel veel materiële schade. Voor de overlevenden rest er angst, verdriet,  depressie, rouw  en ander geestelijk lijden.  

Gelukkig gebeurden er ook dingen die de mens weer moed geeft. Zo kreeg onze partner, de Congolese gynaecoloog Dr. Denis Mukwege  de Nobel Prijs voor de Vrede toegekend voor zijn moedige inzet voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen die zijn getroffen door seksueel geweld.

War Trauma Foundation draagt bij aan traumaverwerking in  Dr.  Mukwege’s  Panzi hospitaal in  Bukavu, door psychologen en sociaal werkers ter plekke te trainen. Dit jaar hebben we  hen  geholpen om  de  psychologische  hulpverlening te verbeteren  aan kinderen  en tieners  die zijn getroffen door seksueel geweld – als slachtoffer, getuige of omdat ze bijvoorbeeld zijn geboren uit een verkrachting. Volgend jaar willen we de hulpverleners zelf ook helpen: zij horen dagelijks zoveel verschrikkelijke verhalen dat dit gevolgen  heeft  voor hun eigen geestelijke gezondheid.

Ook in Burundi, Pakistan en  aan de westkant van  de Stille Oceaan heeft War Trauma afgelopen jaar geholpen de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Altijd samen met lokale organisaties zodat het resultaat uit de trainingen beklijft en voortgezet wordt.  In Pakistan hebben we met Unicef de regionale overheid geholpen een 5 jaren plan  te formuleren  om eindelijk werk te maken van geestelijke gezondheidszorg.  Voor de  Wereldgezondheidsorganisatie  WHO  hebben we  een  handleiding  geschreven  hoe psychische zorg te integreren in  noodhulpverlening in het gebied ten westen van de Stille Oceaan. Ons advies is tijdens de ramp in  Sulawesi  gelijk ten uitvoer gebracht.

In Burundi hebben we dit jaar een groep trainers opgeleid om lokale verpleegkundigen te leren psychologische hulp te bieden en problemen te signaleren. Begin 2019 gaan we deze trainers helpen tijdens hun eerste grote trainingen 150 gezondheidswerkers op het platteland op te leiden. Het zijn slechts enkele van de voorbeelden van ons werk komend jaar.

War Trauma Foundation gaat komend jaar haar visie op de overdracht en ontwikkeling van kennis nog meer uitdragen. Wij maken hierbij dankbaar gebruik van de kennis en expertise aanwezig in de  Arq  Psychotrauma  Expert Groep  en Centrum ‘45. Psychiaters en psychologen die in Nederland getraumatiseerde vluchtelingen en professionals behandelen versterken onze trainingen met hun praktische kennis. Daarnaast helpen de internationale uitzendingen de  behandelaars om hun  cliënten  beter te begrijpen. De kruisbestuiving draagt ook bij aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve methodes die in humanitaire noodsituaties toepasbaar zijn.

Geestelijke gezondheidszorg blijft echter een ondergeschoven kindje in de humanitaire hulpverlening. Ondanks de groeiende politieke steun blijven beschikbare gelden achter. Ook dit jaar hebben wij om financiële redenen niet aan de behoefte aan training en ondersteuning met kennis kunnen voldoen.  Met  het einde van het jaar in zicht doen wij daarom een beroep op hen die ons werk een warm hart toedragen  om een (extra) schenking aan War Trauma Foundation te overwegen.  Uw gift is zeer welkom op NL29 INGB 0000 0010 50 of klik hier.

Wij zijn u dankbaar voor uw voortdurende steun. Zonder uw hulp hadden we niet zo veel kwetsbare mensen kunnen helpen.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een zeer prettige jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

Het team van War Trauma Foundation