Nobelprijs erkenning voor slachtoffers seksueel geweld

De Congolese gynaecoloog Dr. Denis Mukwege heeft op 10 december j.l. in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. Een week daarvoor was hij nog in Den Haag voor het symposium “From Words to Action: Repairing the Wounds of Wartime Sexual Violence.” Verschillende medewerkers en trainers van War Trauma Foundation waren bij het symposium. 

Het evenement in Den Haag richtte zich met name op de noodzaak van herstelbetalingen voor de vele overlevenden van seksueel geweld. Centraal in de discussie tussen overlevenden stond de vraag naar vervolging van seksueel geweld in oorlogstijd als oorlogsmisdaad. Daarnaast was er een discussie tussen vertegenwoordigers van regeringen en de Verenigde Naties hoe dergelijke vervolging vorm gegeven kan worden.

Dr. Mukwege samen met medewerkers en trainers van War Trauma Foundation

De indrukwekkende toespraak van Dr. Mukwege toen hij de Nobelprijs ontving is uitgezonden via televisiekanalen wereldwijd en ontelbare malen gedeeld via sociale media. In de toespraak schetst hij met gruwelijke voorbeelden de ontstaansgeschiedenis van het Panzi Ziekenhuis waar hij werkt. Hij verhaalt ook over waarom mensen zo arm zijn in een rijk land als de Democratische Republiek Congo. Veel van het geweld en de corruptie die het land en haar inwoners afgelopen dertig jaar in haar greep houd wordt veroorzaakt door de strijd om waardevollen mineralen en metalen voor smart phones en elektrische auto’s.

Om de gehele toespraak te lezen, klik hier. Om de video te zien, klik hier (Let op, delen van de toespraak kunnen als schokkend ervaren worden)

WarTrauma helpt Panzi hospitaal met het versterken van haar psychologische ondersteuning. WarTrauma leert Panzi hulpverleners hoe om te gaan met kinderen en jongeren die geconfronteerd zijn met seksueel geweld – als slachtoffer, getuige of bijvoorbeeld omdat ze zelf zijn geboren uit verkrachting. Begin 2019 start een project om de hulpverleners te helpen zelf geen psychologische schade op te lopen als gevolg van alle gruwelijke verhalen waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden.

Wilt u dit project ondersteunen, kunt u een gift storten op giro 1050 of via deze pagina o.v.v. Dr. Mukwege. Daarmee zorgen wij dat uw gift bij dit project terecht komt.