Onderzoek

Best practices delen
De programma’s van WarTrauma Foundation zijn vooral praktijkgericht. Continu evalueren en optimaliseren we onze aanpak. Waar we vooral aan werken, is het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Die kennis is de basis voor ons wetenschappelijk onderzoek, handleidingen en andere publicaties waarmee we werken aan betere MHPSS-programma’s, inclusief onderbouwde lobby en advocacy. We blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe methoden, trainingsprogramma’s en handleidingen. Ook steken we veel energie in het ontwikkelen van een netwerk van specialisten.

Intervention
Onze kennis delen we onder meer door middel van een eigen vakblad: Intervention, Journal of Mental Health & Psychosocial Support in Conflicted Areas.

Met Intervention willen we niet alleen kennisoverdracht stimuleren. De opzet van het blad is ook om meer eenheid te creëren in de internationale aanpak van geestelijke gezondheidsproblematiek en het werk op psychosociaal gebied. Daarnaast draagt het blad bij aan het verspreiden van de laatste inzichten in het vakgebied.

Intervention is een uniek blad, onder meer door de kruisbestuiving van verschillende specialismen die in de uitgave aan bod komen. Ons doel is dat wetenschappers en mensen in het veld elkaar via het blad beter leren kennen en begrijpen.

Trainingsmaterialen
WarTrauma Foundation ontwikkelt ook trainingsmaterialen en handleidingen. Die maken we deels met gebruikmaking van lokale expertise. Ook trekken we op dit gebied vaak samen op met andere hulporganisaties. Een overzicht van trainingsmaterialen is hier te vinden.