Politieke aandacht voor psychosociale hulp

War Trauma Foundation vraagt meer inzet voor het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg in noodsituaties. In oktober organiseert het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een internationale politieke top rond geestelijke gezondheid na oorlog en rampen en in de aanloop daar naar toe krijgt het onderwerp al veel extra aandacht.

War Trauma droeg bij aan de een-daagse conferentie over Psycho Sociale Ondersteuning in het Midden Oosten dat op 6 juni plaatsvond. Op uitnodiging van WarTrauma presenteerde Dr. Bayan Rasul van de Emma Organisatie in Koerdistan, Irak haar ervaringen met de behandeling van Yezidi vrouwen en meisjes. Emma steunt ruim 600 Yezidi vrouwen die ontvoerd en mishandelt zijn geweest door IS strijders. Veel van deze vrouwen zijn slachtoffer van conflictgerelateerd seksueel geweld. Het rapport van de conferentie kunt u hier vinden.(English only)

In het voorjaar verwelkomde WarTrauma het CRSV Netwerk, een groep Nederlandse organisaties die zich richt op de bestrijding van Conflictgerelateerd Seksueel Geweld. Met onze ervaring in het ondersteunen van de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld samen met de Emma Organisatie in Koerdistan en het Panzi-ziekenhuis in DRCongo, kunnen we een specialistische bijdrage leveren aan het netwerk. Organisaties die zich richten op de juridische ondersteuning van de overlevenden vertellen over hoe advocaten en juridische hulpverleners worstelen met hun geestelijke gezondheid wanneer zij met veel van dergelijke verhalen te maken krijgen.

Voor de politieke top – waar vooral Ministers, hoge ambtenaren en andere regeringsdeskundigen aanwezig zullen zijn – ontvangt WarTrauma de Inter Agency Standing Committee on MHPSS (IASC) voor een speciale vergadering. De IASC heeft als doel het bevorderen van de uitvoering van de IASC Richtlijnen voor Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Ondersteuning in Humanitaire Noodsituaties (IASC, 2007). Tijdens de vergadering zal besproken worden wat landen nog meer kunnen doen om de psychosociale ondersteuning in noodsituaties te verbeteren.