Psychosociale hulp voor jonge ondernemers in Jordanie

Sinds het begin van de oorlog in Syrie heeft Jordanie tienduizenden vluchtelingen in het land opgevangen. Veel van deze vluchtelingen zoeken werk of zijn zelf ondernemingen begonnen. WarTrauma helpt SPARK met het ontwikkelen en testen van een training voor ondernemers om te leren om te gaan met de eigen stress en mogelijk getraumatiseerde medewerkers.

SPARK is een internationale organisatie die toegang tot onderwijs wil vergroten en zich inzet voor het creeren van banen door het ondersteunen van ondernemers. Met een focus op het Midden Oosten en Noord Afrika, SPARK is zich bewust van de mogelijkheden en uitdagingen die de vluchtelingenstromingen in de regio met zich meebrengen voor het zakenleven. Vluchtelingen komen vaak met nieuwe vaardigheden, ervaring en kennis en zijn daarmee een kans voor lokale economieen.

Tegelijk kan het zo zijn dat mensen op de vlucht voor oorlog en geweld te lijden hebben van post traumatische stress stoornissen die hun functioneren beinvloeden. Het is belangrijk voor zowel ondernemers als vluchtelingen om hier goed mee om te gaan.

Tijdens de training in Jordanie afgelopen Februari was de focus op het ontwikkelen van trainingsmaterial gerelateerd aan werk ethiek en met een psychologisch component. SPARK is een tien daagse ondernemers training aan het voorbereiden voor ongeveer 400 mensen en wil hier aspecten als werk ethiek, psychosociale ondersteuning en zorg voor werknemers in verwerken.

Daarnaast wil SPARK ook haar eigen staf trainen om workshops te geven rond werk ethiek, stress management en psychosociale ondersteuning.