De Waarde van Psychologische Eerste Hulp in Humanitaire Noodsituaties

In 2011 publiceerde War Trauma Foundation in samenwerking met WHO en World Vision richtlijnen voor Psychologische Eerste Hulp (PEH), een relatief nieuw concept in noodhulp. In de basis ondersteunt Psychologisch Eerste Hulp (PEH) vrijwilligers en professionals die met mensen te maken kunnen krijgen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals geweld, een ramp, ongeluk of ziekte. War Trauma Foundation paste de inhoud van PEH aan op de humanitaire context.

In feite kan iedereen, met een relatief beperkte training, Psychologisch Eerste Hulp geven. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor succesvolle Psychologisch Eerste Hulp: men staat open voor hulp, men voelt zich veilig, en er is toegang tot (externe) sociale en emotionele ondersteuning.

De richtlijnen voor Psychologisch Eerste Hulp kunnen rekenen op veel steun, onder andere van de VN- en (inter)nationale hulp organisaties. Als gevolg werd, en wordt, de methode veelvuldig gebruikt in crisis situaties. Ondanks dit veelvuldig gebruik is het effect van PEH echter nooit behoorlijk geëvalueerd.

Ons onderzoek evalueert Psychologisch Eerste Hulp in de context van de Ebola epidemie in Liberia en Sierra Leone. Tijdens de Ebola uitbraak, van 2014-2015, werd hier veelvuldig training in Psychologisch Eerste Hulp gegeven aan verschillende medische teams. Wij brengen deze trainingen in zowel Liberia als Sierra Leone in kaart, en voeren diepte interviews met trainers en deelnemers. Ook meten we, met behulp van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, het effect van de PEH training in Sierra Leone. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we onze PEH methodes verder verbeteren. In de toekomst kunnen we dit verbeterde systeem dan ook tijdens andere humanitaire noodsituaties gebruiken.

Dit onderzoek doen wij in nauwe samenwerking met de Queen Margaret University (Edinburgh, Groot-Brittannië), University of Makeni (Makeni, Sierra Leone), het Liberia Center for Outcome Research on Mental Health-LiCORMH (Monrovia, Liberia) en de Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederland).

Het onderzoek is onderdeel van Elrha’s Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) programma. Dit programma wil de resultaten van gezondheidszorg in humanitaire crises verbeteren. Op deze website kan je meer informatie vinden.

 

De Mythe van de Een daagse Training: Effectiviteit van Psychologische Eerst Hulp Training tijdens de Ebola uitbraak

Psychologische Eerste Hulp trainingen zijn voor mensen zonder kennis over psychologische hulp te kort om effectief te zijn is de conclusie van het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek dat War Trauma gedaan heeft in Sierra Leone en Liberia.

Hulpverleners en academici: een cultuurbotsing?

Ons onderzoek naar de effectiviteit van de Psychologische Eerste Hulp methode tijdens en na de Ebola-crisis in Sierra Leone en Liberia heeft veel nieuwe inzichten gebracht. Een van de lessen was over het evenwicht tussen academici en humanitaire hulpverleners.

Presentatie Mental Health Symposium Munchen

Op het 9e Internationale Symposium: Global Mental Health –…