Soedan

Werken aan een betere opvang

De studenten aan de Ahfad University for Women (AUW) komen met name uit oorlogsgebieden in Soedan, Eritrea en Somalië. De universiteit ligt vlakbij de opvangkampen voor vluchtelingen uit Darfur en Dar Elslam.

In het verleden was voor deze slachtoffers van oorlogsgeweld nauwelijks psychosociale ondersteuning. Sinds 2011 werkt de WarTrauma Foundation nauw samen met de Ahfad University of Women.

We hebben geïnvesteerd in de training van specialisten in de geestelijke gezondheidszorg die mensen met psychische problemen kunnen behandelen. Dat heeft geresulteerd in de opening van het eerste Ahfad Trauma Treatment and Training Centre in Soedan. Hier zijn kennis en middelen beschikbaar om mensen effectief te helpen. Specialisten vinden er een netwerk om nauwer met elkaar samen te werken. Ook betrekt het centrum de lokale gemeenschappen bij de aanpak.

Een artikel in Therapy Today geeft een uitgebreide beschrijving van het programma ‘From Individual to Collective Healing’.

Video korte versie

Video lange versie