Training, handleidingen en ondersteunend materiaal

WarTrauma Foundation heeft verschillende trainingsmodules ontwikkeld die gericht zijn op de behoefte aan geestelijke of psychosociale ondersteuning van verschillende groepen in laag-inkomensgebieden. Elk trainingsprogramma gaat uit van een collectieve aanpak. Daarbij wordt gekeken naar hoe individuen, gezinnen en gemeenschappen worden beïnvloed in tijden van nood. De modules richten zich op een scala aan hulpverleners en medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg.

mhGAP Humanitarian Intervention Guide (mhGAP-HIG)

WarTrauma Foundation heeft een trainingsprogramma ontwikkeld, gebaseerd op de mhGAP Humanitarian Intervention Guide van de WHO en UNHCR. De training bevat eerste-lijns aanbevelingen met betrekking tot omgang met geestelijke en neurologische aandoeningen en gebruik van verslavende middelen. De gids is opgesteld voor medische professionals en maatschappelijk werkers in gebieden waar geen of nauwelijks toegang is tot professionele behandeling. Het is een praktisch hulpmiddel dat zich richt op de ondersteuning van de gemeenschap en gezondheidsvoorzieningen. De training voor de maatschappelijk werkers bevat basis psychosociale zorg.

Verkrijgbaar in Engels en Frans

Multi-Family Approach in Humanitarian Settings

In samenwerking met het Palestinian Institute of Community and Public Health (ICPH) van de Birzeit University en Community Based Rehabilitation (CBR) ontwikkelde WarTrauma Foundation een handleiding gebaseerd op ons Multi-Family Approach programma. Deze handleiding, ‘The Multi-Family Approach in Humanitarian Settings’, bestaat uit drie delen:

  • Part A: een handleiding voor organisaties, met een gedetailleerde uitleg van de MFA-methode.
  • Part B: een handleiding voor trainers, gericht op de toepassing van de MFA-methode in een bepaalde culturele context.
  • Part C: een handleiding voor hulpverleners en begeleiders, met aandacht voor best practices en praktijkervaringen.

De handleiding maakt het maatschappelijk werkers mogelijk om lokaal het eigenaarschap van een project te claimen. Het is een hulpmiddel om de effectiviteit van de hulp voor een langere periode te waarborgen. De handleiding draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van de MFA-methode en maakt deze beschikbaar voor andere programma’s in soortgelijke omstandigheden.

Beschikbaar in het Engels en Arabisch

Versterken van de MHPSS capaciteit in ontwikkelingslanden

In samenwerking met Ahfad University for Women in Soedan ontwikkelde WarTrauma Foundation ‘Individual to Collective Healing: A trainer’s manual’, gericht op hulpverleners in lokale gemeenschappen, specialisten in psychosociale en geestelijke gezondheidszorg en andere humanitaire medewerkers in ontwikkelingslanden. Het is een zesdaagse training voor de effectieve ondersteuning van individuen, gezinnen en gemeenschappen die zijn getroffen door crises en psychosociale nood.

Beschikbaar: Engels, Arabisch (mei 2016)

Psychologische Eerste Hulp

Deze gids gaat nader in op psychologische eerste hulp, inclusief humanitaire en praktische ondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn geweest met een ernstige crisissituatie. Het is een raamwerk om mensen te ondersteunen op een manier die hun waardigheid, cultuur en vaardigheden respecteert. De handleiding heeft de goedkeuring van een groot aantal internationale organisaties.

Het is een goede weergave van de wetenschappelijke en internationale consensus hoe mensen het beste kunnen worden ondersteund in de nasleep van stressvolle gebeurtenissen. De gids is ontwikkeld door WarTrauma Foundation, in samenwerking met World Vision en de WHO. WarTrauma Foundation biedt ook eerste-hulptrainingen aan, aangepast aan de lokale omstandigheden. Voor meer informatie klik hier.

Verkrijgbaar in: Engels, Frans, Nederlands, Arabisch en nog veel meer talen

Psychologische eerste hulp handleiding voor begeleiders

Deze handleiding helpt begeleiders om effectief eerste hulp op psychologisch gebied te verlenen aan mensen na een ernstige crisis of noodsituatie. De handleiding omvat praktische ondersteuning aan mensen die zijn getroffen, op een manier die recht doet aan hun waardigheid, hun cultuur en hun capaciteit. Klik hier om een exemplaar aan te vragen of meer informatie te krijgen.

Psychologische eerste hulp – tijdens de uitbraak van het Ebolavirus

Deze gids is een aanpassing van de oorspronkelijke eerste-hulpgids voor hulpverleners. De gids is aangepast om beter te kunnen inspelen op de specifieke problemen die ontstaan na een uitbraak van het Ebola-virus. Ebola leidt tot heel specifieke problemen voor mensen die getroffen zijn, zoals stigmatisering, isolatie, angst en mogelijke verwaarlozing. Ook ondervinden hun verzorgers en hulpverleners moeilijkheden, denk bijvoorbeeld aan veiligheid en de toegang tot actuele informatie.

Narrative Theatre

Narrative Theatre is een gemeenschapsaanpak die is ontwikkeld door Dr. Yvonne Sliep van de Universiteit van KwaZulu Natal in Zuid-Afrika en trainer bij de WarTrauma Foundation. Het is een benadering die is gebaseerd op de kracht en vaardigheden in gemeenschappen. In een ‘theateropstelling’ bespreken de begeleiders de probleemsituaties en dragen ze oplossingen aan. De aanvulling op deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen van een project dat gezamenlijk is uitgevoerd door de WarTrauma Foundation en het Centre Ubuntu in Burundi.

Beschikbaar in het Engels, het Frans en het Kirundi.

Programma’s voor scholen

Hoe bouw je een band op met getraumatiseerde kinderen in een gebied dat kampt met de naweeën van een gewapend conflict? Of hoe herken je hun psychosociale problemen? Wat is de meest constructieve aanpak? Deze handleiding geeft het antwoord. De handleiding laat zien hoe een psychosociaal programma op scholen kan worden opgezet, welke problemen kunnen bestaan, wat de uitdagingen zijn om samen te werken en hoe te handelen in complexe situaties. Ook werkmethoden ontbreken niet.

Beschikbaar in: Engels en Russisch

Lay Counselling

Samen met het IFRC Reference Center voor psychosociale ondersteuning, de Deense Cancer Society en de Universiteit van Innsbruck ontwikkelde WarTrauma Foundation de Lay Counselling Trainers Manual. Lay Counselling (counselling door niet-professionals) is een manier van psychosociale ondersteuning die mogelijk wordt gemaakt door stafleden of vrijwilligers. Dit is een veelgebruikte methode om mensen in nood te helpen. Lay Couselling omvat een tweedaagse training in de vorm van een workshop, met trainingsmateriaal dat in een veelheid van omstandigheden toepasbaar is.

Aanvraagformulier

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.