War Trauma Foundation wordt ARQ International

ARQ International (voorheen War Trauma Foundation) is de nieuwe internationale afdeling van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, ’s werelds grootste expertise centrum gericht op de psychologische effecten van crisis en conflict, gebaseerd in Nederland. ARQ International blijft zich richten op een wetenschappelijke benadering van het versterken van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning van mensen getroffen door oorlog en rampen in lage en middeninkomens landen.

“Het samengaan met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een kans voor War Trauma Foundation,” zegt Dr. Annelieke Drogendijk, directeur van ARQ International. “ARQ heeft een groot aantal deskundigen in dienst met kennis en expertise rond het voorkomen van psychotrauma na crises en conflicten. Als ARQ International zijn zij nu onze collega’s en kunnen we nog beter met hen samenwerken. De fusie helpt ons meer, beter te doen.”

Met het gebruik van de expertise in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zal ook de specialistische kennis die ARQ International in huis heeft verbreden en meer onderwerpen gaan omvatten, zoals seksueel geweld en de-radicalisering. In de toekomst gaat ARQ International meer aandacht geven aan de technische ondersteuning van humanitaire hulporganisaties, ngo’s, regeringen en universiteiten. ARQ International zal zich meer richten op onderzoek, het ontwikkelen van methodes en op duurzame kennisoverdracht door middel van bijvoorbeeld het ondersteunen van leergangen aan nationale universiteiten. Hiermee hopen we nog meer waarde te kunnen toevoegen dan met de standaard trainingen.

ARQ International werkte als WarTrauma al zeven jaar nauw samen met ARQ. ARQ is een groep van organisaties die zich vanuit verschillende perspectieven bezighouden met de preventie en behandeling van psychotrauma als gevolg van schokkende gebeurtenissen. De koepelorganisatie ARQ is opgezet door Centrum ’45, een geestelijke gezondheidsinstelling die is opgezet vanuit het voormalige verzet en sinds 1973 overlevenden van de holocaust en de Tweede Wereldoorlog ondersteunt.

Centrum ’45 realiseerde zich tijdens haar zorgtrajecten dat veel trauma voorkomen – of minder erg – kan worden, door ervoor te zorgen dat kort na de schokkende gebeurtenis al psychosociale ondersteuning wordt geboden. ARQ is opgericht om zich te richten op preventie van psychotrauma, inclusief onderzoek en ontwikkeling van nieuwe interventies.