War Trauma Foundation wordt ARQ International

War Trauma Foundation gaat verder als ARQ International, de internationale afdeling van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ is het internationaal toonaangevende expertisecentrum op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma voor individu, organisatie en samenleving. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een indrukwekkende staat van dienst in de klinische ondersteuning en erkenning van veteranen, vluchtelingen en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

“Het samengaan met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een kans voor War Trauma Foundation,” zegt Dr. Annelieke Drogendijk, directeur van ARQ International. “ARQ heeft een groot aantal deskundigen in dienst met kennis en expertise rond het voorkomen van psychotrauma na crises en conflicten. Als ARQ International zijn zij nu onze collega’s en kunnen we nog beter met hen samenwerken. De fusie helpt ons meer, beter te doen.”

Met het gebruik van de expertise in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zal ook de specialistische kennis die ARQ International in huis heeft verbreden en meer onderwerpen gaan omvatten, zoals seksueel geweld en de-radicalisering. In de toekomst gaat ARQ International meer aandacht geven aan de technische ondersteuning van humanitaire hulporganisaties, ngo’s, regeringen en universiteiten.

ARQ International zal zich meer richten op onderzoek, het ontwikkelen van methodes en op duurzame kennisoverdracht door middel van bijvoorbeeld het ondersteunen van leergangen aan nationale universiteiten. Hiermee hopen we nog meer waarde te kunnen toevoegen dan met de standaard trainingen.

Doneren via Vriendenstichting
ARQ International werkt als WarTrauma al zeven jaar nauw samen met ARQ. Nu War Trauma Foundation vanaf 1 januari 2020 niet meer als zelfstandige stichting bestaat, kunt u voortaan doneren via de Stichting Vrienden van Stichting ARQ. Deze stichting heeft ANBI status en het blijft dus mogelijk om belastingvrij te schenken.

U kunt voortaan gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL95 FVLB 0226 602 044 ten name van Stichting Vrienden van Stichting ARQ. In het kenmerk kunt u aangeven “t.b.v. ARQ International”.

Elke bestaande incassomachtiging die u heeft met War Trauma Foundation vervalt per 1 januari 2020 en zal dus opnieuw afgesloten moeten worden met de Stichting Vrienden van Stichting ARQ. U kunt hiervoor ook terecht op onze website.