War Trauma stimuleert uitwisseling

Afgelopen jaren hebben onze partners op de Westelijke Jordaanoever veel kennis opgebouwd over het toepassen van de Multi Family Approach, een methode om psychosociale steun door en voor gezinnen onderling te steunen.

Inmiddels zijn het Community Based Rehabilitation programme en het Institute for Community and Public Health van Birzeit Universiteit zo ver hun ervaringen uit te wisselen met organisaties die een zelfde soort problematiek in hun omgeving tegenkomen. Emma Foundation werkt vooral in Irakees Koerdistan. Koerden en Palestijnen zitten beiden in een situatie waarbij het streven naar onafhankelijkheid en zelfbeschikking betwist en gefrustreerd wordt. Dit gaat gepaard met psychologische en fysiek geweld, onveiligheid, beperkingen in beweging en politieke vrijheid en voortdurende economische crisis. Ondanks de uitzichtloze situatie proberen mensen een normaal leven te leiden en hun waardigheid te behouden .

Tijdens de uitwisseling willen de Palestijnse organisaties ICPH en het CBR vooral meer horen over hoe de Koerdische collega’s de gemeenschappen ondersteunen die zo veel te lijden hebben gehad van de bezetting door ISIS. Emma Foundation ondersteunt ongeveer 800 Yezidi vrouwen en meisjes die ontvoerd zijn geweest en seksueel geweld is dan ook een belangrijk thema.

Het team van supervisoren en coordinatoren van het Community Based Rehabilitation programma heeft veel verteld over hoe het programma haar ondersteuning voor gemeenschappen en gezinnen heeft op gezet. Ook werd er uitgelegd hoe de Multi Family Approach helpt om de psychoscoiale hulp te structureren binnen de groepen van getroffen gezinnen. Op de Westelijke Jordaanoever wordt vooral gewerkt met gezinnen met gehandicapte gezinsleden vanwege de extra zorg en het stigma waar de gezinnen me geconfronteerd worden.

Onderdeel van het bezoek was ook het bijwonen van een dergelijke gezinsgroep. Deze praktische ervaringen en de terugkoppeling die men krijgt vanuit de verschillende ervaringen zal de partners in Koerdische en Palestijnse gebieden instaat stellen betere psychosociale zorg te bieden.